Egyszemélyes Kft-t kinek éri meg alapítani?

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) egyre népszerűbb választásnak bizonyulnak azok számára, akik saját vállalkozást szeretnének indítani Magyarországon. A vállalkozási forma rengeteg előnnyel rendelkezik, ugyanakkor fontos megérteni az alapításával és működtetésével kapcsolatos alapvető szabályokat. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, milyen előnyökkel rendelkezik és mit kell tudni róla.

Mi az az egyszemélyes Kft.?

Egy egyszemélyes Kft. olyan korlátolt felelősségű társaság, amelynek csak egyetlen tagja van. Ez a tag egyben a vállalkozás tulajdonosa és döntéshozója. Létrejötte és működése számos jogszabályi keretek között történik, melyek megteremtik a vállalkozás működésének biztonságát és stabilitását.

Egyszemélyes Kft.

Kinek jó az egyszemélyes Kft.?

Ez a forma ideális azoknak a vállalkozóknak, akik egyedül szeretnék irányítani és működtetni cégüket, nélkülözve a többtagú társaságokból adódó potenciális konfliktusokat vagy döntési nehézségeket. Különösen hasznos kisebb vállalkozások vagy startupok számára, ahol a gyors és rugalmas döntéshozatal fontos.

Egyszmélyes Kft. alapítása

Milyen előnyökkel rendelkezik?

Felelősség korlátozása: A tag felelőssége korlátozott a társaságért, ami azt jelenti, hogy az esetleges adósságok nem terhelik a magánszemély vagyonát.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az alapítására?

Az egyszemélyes Kft. alapítására és működésére a magyarországi Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak, ezen kívül a cégek bejegyzéséről és működéséről szóló törvények és rendeletek is relevánsak.

Hogyan történik az alapítása?

Az alapítás több lépésből áll:

 • Alaptőke biztosítása: A minimum szükséges alaptőke jelenleg 3 millió forint.
 • Alapító okirat elkészítése: Ez az okirat tartalmazza a vállalkozás alapvető adatait, tevékenységeit és a tag(ok) jogait, kötelességeit.
 • Cégbírósági bejegyzés: A társaságot be kell jegyeztetni a cégbíróságon. Ezt követően a cég hivatalosan is létrejön.
 • Egyéb engedélyek és bejelentések: Az alapítást követően bizonyos tevékenységekhez további engedélyek szükségesek (pl. kereskedelmi engedély).

Milyen előnyei vannak?

Korlátozott felelősség: A vállalkozó magánvagyona védett a cég adósságaitól.

Rugalmas döntéshozatal: Gyors és egyszerű döntési folyamat, mivel nincs szükség több tag egyetértésére.

Professzionális megjelenés: A Kft. forma hiteles és megbízható képet kölcsönöz a vállalkozásnak.

Rugalmas működés: Csak egy döntéshozója van, így a döntések gyorsabban és egyszerűbben meghozhatók.

Hiteles megjelenés: A Kft. forma a piaci szereplők szemében hiteles és megbízható képet közvetíthet.

Milyen hátrányai vannak?

Adózási kérdések: Egyes esetekben a Kft. adózási szabályai nem olyan kedvezőek, mint más vállalkozási formáké.

Adminisztrációs terhek: Bár kevesebb az egyeztetési pont, az adminisztratív kötelezettségek továbbra is jelentősek lehetnek.

Kevesebb rugalmasság a tőke bevonásában: Mivel csak egy tagja van, nehezebb lehet külső befektetőket vagy tőkét vonni be a vállalkozásba.

Milyen dokumentumok szükségesek az alapításához?

 • Alapító okirat
 • Cégbírósági bejegyzési kérelem
 • Bankszámlakivonat az alaptőke befizetéséről
 • Székhelyszolgáltatói szerződés (amennyiben a vállalkozás nem a saját címén működik)
 • Ügyvezető aláírási címpéldánya
 • Egyéb specifikus engedélyek, amelyek a vállalkozás tevékenységi körétől függnek.

Legyél Te is sikeres vállalkozó! Elíndítjuk vállalkozásod és támogatunk a sikeresség elérésében!

Hogyan alakulhat át egyéni vállalkozás egyszemélyes Kft.-vé?

Az egyéni vállalkozók számos okból dönthetnek úgy, hogy vállalkozásukat egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá (Kft.) alakítják át. Legyen szó adózási előnyökről, a felelősség korlátozásáról vagy a vállalkozás növekedésének támogatásáról, az átalakulás számos lépésből áll, melyeket alább ismertetünk:

 1. Döntés a változásról:

Mielőtt bármit is megtennél, fontold meg az átalakulás előnyeit és hátrányait. Beszélj könyvelőddel vagy üzleti tanácsadóddal a döntés hátteréről és annak lehetséges következményeiről.

 1. Egyéni vállalkozás megszüntetése:

Az egyéni vállalkozói státuszt megszüntetve az egyéni vállalkozó azonnal egyszemélyes Kft-t alapíthat. Fontos, hogy a megszüntetés során az egyéni vállalkozó összes adó- és egyéb kötelezettségét rendezze.

 1. Alaptőke biztosítása:

Egy egyszemélyes Kft. létrehozásához a jelenlegi szabályok szerint minimum 3 millió forint alaptőkére van szükség. Az alaptőkét bankszámlára kell befizetni, és a bankszámlakivonatot be kell nyújtani a cégbírósághoz az alapítás során.

 1. Alapító okirat elkészítése:

Mint minden Kft. esetében, az egyszemélyes Kft.-nek is kell rendelkeznie alapító okirattal, amely tartalmazza a vállalkozás alapvető adatait, tevékenységeit, a tag jogait és kötelességeit.

 1. Cégbírósági bejegyzés:

Az új vállalkozás bejegyzése a cégbíróságnál kötelező. Az eljárás díjköteles.

 1. Egyéb engedélyek és bejelentések:

Az átalakulás után a vállalkozásnak bizonyos tevékenységekhez új engedélyeket kell beszereznie, és be kell jelentenie a módosításokat a releváns állami szerveknél.

 1. Könyvelési és adózási átállás:

Az egyszemélyes Kft. más könyvelési és adózási szabályoknak is alávetett. Ezeknek megfelelően a vállalkozásnak módosítania kell könyvelési gyakorlatát és bejelentéseit.

Összegzés:

Az egyéni vállalkozásból történő átalakulás egyszemélyes Kft.-vé lényeges döntés, mely alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését, struktúráját és adózási kötelezettségeit. Bár az átalakulás folyamata időigényes és számos lépésből áll, a Kft. forma hosszú távon számos előnnyel járhat, így érdemes megfontolni a váltást. Mindig konzultálj szakértővel a döntés előtt, hogy biztos lehess a vállalkozásod számára legmegfelelőbb választásban!

Milyen eltérések vannak a „hagyományos” és az egyszemélyes Kft. között?

Miközben az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (Kft.) és a „hagyományos” többtagú Kft. között számos hasonlóság található, lényeges eltérések is megfigyelhetők közöttük. Ezek az eltérések döntően a tulajdonosi szerkezet, a döntéshozatali mechanizmusok és az adminisztratív követelmények terén érhetők tetten. Íme néhány kulcsfontosságú különbség:

 1. Tagok száma:

Egyszemélyes Kft.: Ahogy a neve is mutatja, csupán egyetlen tagja van.

Többtagú Kft.: Két vagy több tagból állhat, akik közösen hozzák létre és működtetik a vállalkozást.

 1. Döntéshozatal:

Egyszemélyes Kft.: A döntéshozatal gyors és egyszerű, mivel minden döntés az egyetlen tag kezében összpontosul.

Többtagú Kft.: A döntéseket a tagok közötti megállapodás vagy a társasági szerződésben rögzített szabályok alapján hozzák. Ez néha több időt vehet igénybe, és kompromisszumokra is szükség lehet.

 1. Alapító okirat és társasági szerződés:

Egyszemélyes Kft.: Az alapító okiratban rögzítik a vállalkozás alapvető adatait és tevékenységeit.

Többtagú Kft.: Az alapító okiraton túlmenően a tagok közötti viszonyokat, jogokat és kötelességeket a társasági szerződésben rögzítik, ami bonyolultabb szerkezetű lehet.

 1. Vagyonhoz juttatás:

Egyszemélyes Kft.: Az egyetlen tag felelős az összes tőke- és egyéb hozzájárulásért.

Többtagú Kft.: A tagok a társasági szerződésben rögzített arányban és módon járulnak hozzá a társaság vagyonához.

 1. Felelősség és kockázat:

Egyszemélyes Kft.: Az egyetlen tag felelőssége korlátozott, azaz a cég adósságaiért a befizetett tőkén felül nem vállal felelősséget.

Többtagú Kft.: Ugyanúgy korlátozott a tagok felelőssége, de a közöttük lévő belső megállapodások szerint oszthatják meg a felelősséget vagy a kockázatokat.

 1. Vezetés és ügyvezetés:

Egyszemélyes Kft.: Az egyetlen tag gyakran az ügyvezető is, bár lehetőség van külső ügyvezető alkalmazására.

Többtagú Kft.: A tagok közül egy vagy több személy lehet az ügyvezető(k), vagy külső személyt neveznek ki erre a posztra.

Legfontosabb szabályai:

Az egyszemélyes Kft népszerű vállalkozási forma azok számára, akik a Kft. által kínált jogi védelem és a személyes felelősség korlátozása mellett szeretnék üzleti tevékenységüket végezni. A formának azonban sajátos szabályai vannak, amelyeket az alapítás és működtetés során figyelembe kell venni. Íme a legfontosabbak:

 1. Egyedüli tag:

Az egyszemélyes Kft-nek csak egy tagja lehet, aki egyben a társaság alapítója és legtöbb esetben az ügyvezetője is. Az egyetlen tag dönt az összes vállalati kérdésben.

 1. Korlátozott felelősség:

Az egyszemélyes Kft alapító tagjának felelőssége korlátozott. Azaz a vállalkozás adósságaiért csak a társaság vagyonával, de személyes vagyonával nem felel.

 1. Alaptőke:

A társaság létrehozásához legalább 3 millió forint alaptőkét kell biztosítani.

 1. Alapító okirat:

Mivel nincs több tag, nincs szükség társasági szerződésre, de az alapító okiratnak tartalmaznia kell az összes, a tevékenységgel kapcsolatos alapvető információt.

 1. Ügyvezetés:

Az egyszemélyes Kft. esetében az alapító gyakran vállalja az ügyvezetői feladatokat is, de külső ügyvezetőt is kinevezhet.

 1. Tagi döntések:

Mivel csak egy tag van, a döntéshozatal egyszerűsödik, de a döntéseket írásban kell rögzíteni és azokat a cégnél meg kell őrizni.

 1. Közgyűlés hiánya:

Mivel az egyszemélyes Kft-nél nincs több tag, ezért közgyűlést sem tartanak. A tagi döntéseket az egyetlen tag hozza meg.

 1. Cégnév:

Az egyszemélyes Kft. cégnévében szerepelnie kell Kft.

 1. Átalakulás és tagváltozás:

Amennyiben a társaság tagja bővíteni szeretné a vállalkozást további tagokkal, az egyszemélyes Kft. átalakítható többtagú Kft-vé. Fordított esetben is lehetséges az átalakulás.

 1. Megszűnés és öröklés:

Ha az egyszemélyes Kft. tagja elhalálozik, a társaságot a törvényes örökösöknek megszüntetési eljárás keretében kell megszüntetniük, hacsak az alapító okirat más rendelkezést nem tartalmaz.

Összefoglalás:

Az egyszemélyes Kft. lehetőséget nyújt a vállalkozóknak arra, hogy az egyéni vállalkozáshoz képest nagyobb jogi védelemben és személyes felelősség korlátozásával végezzék tevékenységüket. Ugyanakkor az egyszemélyes vállalkozási forma választásakor fontos, hogy tisztában legyünk a vonatkozó jogszabályi előírásokkal és kötelezettségekkel, hogy a vállalkozás zavartalanul és hatékonyan működhessen.