Könyvvizsgálat a vállalkozások életében

Mikor szükséges a könyvvizsgálat egy vállalkozás számára?

A vállalkozások életében vannak olyan kötelezően elvégzendő adminisztratív feladatok, amelyekkel jó, ha tisztában van a vállalkozó, vagy cégtulajdonos. Fontos tudni, hogy az, ha valaki nem ismer egy szabályt, az még nem mentesíti a szabály által rárótt kötelezettség alól. Ezért a széleskörű tájékozódás, megfelelő szakemberek bevonása szükségessé válhat, például egy könyvvizsgálás esetén.

A könyvvizsgálat célja, hogy valós képet adjon a vállalkozó gazdasági és vagyoni helyzetéről, működésének eredményéről. Továbbá azt vizsgálja, hiteles-e a könyvelő által elkészített beszámoló. Hazánkban jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot, csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett könyvvizsgálók, illetve nyilvántartásba vett könyvvizsgáló társaság végezhet.

könvvizsgálat garanciával

Minden vállalkozás számára kötelező?

Nem, nem kötelező minden vállalkozás számára. Kettő – törvényi előírás szerinti – esetet különböztetünk meg, egy kicsit járjuk körbe mindkét eshetőséget.

Mikor nem kötelező a könyvvizsgálat?

Abban az esetben, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül, a vállalkozó felmentést kaphat a kötelezettség alól.

 1. Az üzleti évet megelőző, két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot.
 2. Az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Amennyiben a fenti feltételek együttesen teljesültek, de a vállalkozónak a tárgyév mérleg – fordulónapján 10 millió forintot meghaladó, és 60 napnál régebben lejárt köztartozása van, nem mentesül a könyvvizsgálat alól.

Újonnan alapított vállalkozás esetén, ha az üzleti évet megelőző, két üzleti év egyikének, vagy mindkettőnek hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre az adatai, a tárgyévi várható adatokat és a megelőző – első – üzleti évi -, éves szintre átszámított – adatait kell figyelembe venni.

Ebben az esetben kötelező az audit

Vannak azonban egy olyan eset, mikor a vállalkozónak nincs választása, mindenképpen kötelező számára a könyvvizsgálat. Egy várható ellenőrzésre érdemes előre felkészülni annak érdekében, hogy az ügymenet zökkenőmentessége biztosabb legyen. Ezért is elengedhetetlen, hogy a vállalkozás adminisztratív teendői, és nyilvántartásai naprakészek legyenek.

Nézzük, kik számíthatnak kötelezően az auditra:

 • a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,
 • takarékszövetkezetek,
 • a konszolidálásba bevont vállalkozások,
 • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • az a vállalkozó, aki a 4. § (4) bekezdése szerint – a megbízható és valós kép érdekében – kivételes esetben eltér a törvény előírásaitól,
 • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó
könyvvizsgálat szakszerűen

Amit még tudni érdemes a könyvvizsgálatról

A számviteli törvény előírja, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény hatálya alól kikerülő, kettős könyvvitelt folytató

 • közkereseti társaságnak,
 • betéti társaságnak,
 • egyéni cégnek,
 • valamint ügyvédi irodának

nyitómérleget kell készítenie. A nyitómérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök, és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.

Minden vállalkozás számára fontos a szabályos, törvényi előírásoknak megfelelő működés. Naprakész adminisztrációval, a jogszabályváltozások követésével, pontos, precíz dokumentációkezeléssel tehetünk azért, hogy vállalkozásunk megfeleljen ezeknek a szabályoknak, előírásoknak.

A céged, vállalkozásod adózási formájától függetlenül fontos, és elengedhetetlen egy olyan könyvelővel történő együttműködés, akinek a szakmai felkészültsége tekintetében teljes a bizalom részedről. Ha még keresed az igazit, mert szeretnél nyugodt lenni afelől, hogy a vállalkozásod könyvelése mindig rendben van, és naprakész, szívesen segítünk. Keress minket bizalommal.